strona główna
geografia
historia
kultura i sztuka
sport
turystyka
instytucje
leksykon
G E O G R A F I A
Mapa ] Miejscowości ] Geologia ] Klimat ] Wody ] Roślinność ] Zwierzęta ] Ekologia ]

Dorzecze Prądnika rozciąga się w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, mniej więcej na przecięciu 50º N i 19º E. Powierzchnia dorzecza wynosi 195,2 km², co stanowi ok. 8% całkowitej powierzchni Wyżyny. Długość głównej rzeki Prądnik - od Sułoszowej do Krakowa - 34 km. Geneza powstania, urozmaicone ukształtowanie terenu, a także ich obecne bogactwo urbanistyczne (od uroczysk, przez przysiółki, do miejskich aglomeracji) sprawiają, że jest to miejsce, któremu warto się nieco dłużej przyjrzeć.

Idąc wzdłuż Prądnika lub któregoś z jego dopływów można napotkać nie tylko ciekawie ukształtowany teren i porastające go rośliny, lecz także coraz liczniejszych w ostatnich latach przedstawicieli tutejszego świata zwierzęcego. Można zmoczyć dłonie w bieżącej wodzie prądnickich cieków wodnych, a w wielu miejscach napić się jej bez specjalnego ryzyka, licząc nawet na poprawę zdrowia (np. Woda Suchetnia w Bibicach).