Ekologia

| Mapa | Miejscowości | Geologia | Klimat | Wody | Roślinność | Zwierzęta | Ekologia |

W ostatnich latach daje się zauważyć tendencja do poprawy stanu środowiska naturalnego w Dorzeczu Prądnika. Choć lokalnych wyjątków od tej reguły można naliczyć dziesiątki, to w skali makro przyroda prądnicka nie przynosi wstydu tutejszym mieszkańcom i instytucjom. Chyba większość z nich zaczyna dostrzegać i szanować jej walory. O ekologii tych terenów mogą świadczyć nie tylko przejrzyste i rybne wody głównej rzeki i jej dopływów, lecz także mniejsza ilość dzikich wysypisk (zaszpecających kiedyś krajobraz). O ekologii świadczy wzrastająca liczebność tutejszej fauny. Na kuropatwy, bażanty, zające, lisy oraz ptaki śpiewające i drapieżne można się natknąć podczas każdego spaceru po terenach zielonych.

Dorzecze Prądnika ma niecałe 200 km² powierzchni a na niej ograniczoną ilość przyrody jeszcze nieskażonej działalnością człowieka. Wrogami tej przyrody są truciciele powietrza i wody. Wrogami są wandale niszczący obiekty geologiczne, naruszający szatę roślinną, a także kłusownicy. Trudno do przyjaciół przyrody zaliczyć podpalaczy pól oraz brudasów wytrzepujących zawartość swoich podwórek do zagajników i rowów.

Gdy dostrzegasz jakieś zagrożenia dla środowiska naturalnego, nie bądź bierny! Daj znać! To jeden ze sposobów na ochronę naszego Dorzecza.

Na terenach prądnickich ekologią zajmują się m.in.:
 • Wydział Ochrony Środowiska UW, Kraków, ul. Basztowa 22, tel. 633-11-22
  • Oddział ochrony powietrza, tel. 616-05-71
  • Oddział ochrony przyrody, tel. 616-05-65
  • Oddział ochrony wód i gospodarki wodnej, tel. 616-05-68
  • Oddział leśnictwa i łowiectwa, tel. 616-05-67
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Kraków, Plac Szczepański 5, tel. 422-48-95
 • Jurajskie Parki Krajobrazowe Dyrekcja, Kraków, ul. Vetulaniego 1a, tel./fax 415-38-33
 • Zielony telefon 421-33-64
 • Ferind Sp z o.o., Górka Narodowa 116, tel./fax 415-66-63
 • Laboratorium Ochrony Środowiska i Higieny Pracy, Kraków, ul. Łąkowa 27, tel./fax 412-58-98
 • Pyro-Kat Oczyszczanie powietrza i utylizacja odpadów przemysłowych, ul. Vetulaniego 5, tel. 415-71-54