strona główna
geografia
historia
kultura i sztuka
sport
turystyka
instytucje
leksykon
H I S T O R I A

Pamięciowe opanowanie przebiegu Rewolucji Francuskiej, czy dziejów którejś tam Międzynarodówki w wydaniu podręcznikowym jest oczywiście potrzebne, ale głównie do uprzykrzenia życia uczniów na lekcjach historii. Istnieją przecież tematy, które opowiadają o wydarzeniach dziejących się kiedyś dużo bliżej, wręcz w miejscach po których stąpamy. Wydarzenia, które nadały kształt tym miejscom, nasyciły je obiektami, datami, imionami i legendami. Wydarzenia, które warto poznać, by swobodnie i świadomie się tu poruszać. By przekazywać opowieści o nich innym.