Inne instytucje Dorzecza Prądnika

| Dzielnice i Gminy | Szkoły i przedszkola | Domy kultury | Muzea |
| Parafie i klasztory | Służba zdrowia | Biblioteki | Straż pożarna | Inne |
 
Poczta  Policja  Sołtysi  Pozostałe instytucje
 

P O C Z T A


Kraków:
Dyrekcja Okręgu Poczty, ul. Grochowska 2
UP Kraków 10, ul. Mackiewicza 17, tel. 415-59-26 w.59
UP Kraków 15, ul. Pigonia 1, tel. 415-74-24
UP Kraków 17, ul. Zdrowa 2a, tel. 416-12-34
UP Kraków 20, ul. Bosaków 11, tel. 411-96-71
UP Kraków 32, ul. Przy Rondzie 7, tel. 411-13-47
UP Kraków 36, ul. Łąkowa 27, tel. 411-70-45
UP Kraków 42, al. 29 Listopada 32, tel. 411-21-72
UP Kraków 44, ul. Topolowa 50, tel. 421-40-21
UP Kraków 49, al. Pokoju 33, tel. 411-29-18
UP Kraków 62, ul. Opolska 37, tel. 415-83-32
UP Kraków 70, ul. Narutowicza 20, tel. 415-39-40
UP Kraków 73, ul. Dobrego Pasterza 67, tel. 412-83-47

UP Iwanowice (Rynek), tel. 388-42-00
UP Jerzmanowice 393, tel. 389-50-38
UP Michałowice 96, tel. 388-50-81
UP Modlnica 77, tel. 419-20-25
UP Ojców 15, tel. 389-20-11
UP Przeginia 11, tel. 389-80-54
UP Przybysławice, tel. 280-00-05
UP Skała (Rynek 28), tel. 389-10-41
UP Smardzowice 7, tel. 389-20-52
UP Sułoszowa I, tel. 389-60-21
UP Węgrzce, tel. 285-88-20
UP Wielka Wieś 206, tel. 419-10-15
UP Zielonki, tel. 285-01-02

P O L I C J A   997

Kraków:
Grzegórzki, tel. 633-10-96
Prądnik Biały, ul. Radzikowskiego 29, tel. 637-16-25, 615-11-11
Prądnik Czerwony, Pędzichow 5, tel. 632-78-78

Iwanowice, tel. 388-40-97
Skała, ul. Langiewicza 6, tel. 389-10-07
Zielonki, tel. 285-01-07

S O Ł T Y S I

Bibice 167 tel. 285-84-87
Bosutów (Rada Sołecka) tel. 285-84-69
Dąbrowa 151, tel. 284-15-84
Iwanowice Dworskie 6 tel. 388-40-33
Januszowice 21 tel. 388-13-10
Jerzmanowice 400a tel. 389-56-92
Przybysławice 39, tel. 389-10-85
Sułoszowa I 340 tel. 389-60-47
Sułoszowa II 54 tel. 389-60-20
Sułoszowa III 189 tel. 389-60-19
Szczodrkowice 30 tel. 389-28-30
Szyce 29 tel. 419-13-54
Trojanowice tel. 285-03-88
Wielka Wieś 209 tel. 419-10-35
Wielki Dół 4, międzymiast. 900: nr 7

P O Z O S T A Ł E   I N S T Y T U C J E

Kraków:
Dom Dziecka nr 7, ul. Naczelna 12, tel. 411-60-54
Fundacja Equilibre, ul. Moniuszki 18, tel./fax 411-48-29
Fundacja Nowoczesne Odlewnictwo Polskie, ul. Dukatów 8, tel. 412-71-80
Fundacja Profilaktyki i Leczenia Chorób Krwi, ul. Kopernika 17, tel./fax 421-36-59
Jurajskie Parki Krajobrazowe Dyrekcja - ul. Vetulaniego 1a, tel./fax 415-38-33
Klub "Arka" Akademii Rolniczej, al. 29 Listopada 50, tel. 411-91-44 w.281
Krakowski Związek Hodowców Gołębi, al. 29 Listopada 121, tel. 412-39-88
Małopolski Niezależny Związek Represjonowanych Żołnierzy Górników,
         ul. Rakowicka 22 lok.12, tel. 413-17-45
Multikino, ul. Dobrego Pasterza 128, tel. 617-63-99
Ogród Botaniczny UJ, ul. Kopernika 27, tel. 421-02-77 oraz 421-26-20
Przedsiębiorstwo Rewaloryzacji Zabytków w Krakowie, ul. Vetulaniego 1a, tel. 415-27-21
Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, ul. Kopernika 26, tel. 430-31-42
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego
         i Gazowniczego, ul. Lubicz 25, tel. 421-32-33
Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska, Zarząd Wojewódzki, ul. Mogilska 43, tel. 413-52-30
Komenda Straży Miejskiej, ul. Dobrego Pasterza 116, tel. 411-00-45, 413-56-87
Straż Miejska Oddział II Krowodrza (dla Prądnika Białego), ul. Stachiewicza 3, tel. 623-96-90
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, Zarząd Międzywojewódzki,
         ul. Kasprowicza 29, tel. 411-94-91

Górka Narodowa 116 - Pogotowie Opiekuńcze, tel. 415-62-27
Korzkiew - Ośrodek Szkoleniowy ZHP, tel./fax 634-44-40, tel. 419-42-32
Ojców - Gospodarstwo Rybackie, tel. 389-20-24
Ojców - Obserwatorium Sejsmologiczne Instytutu Geofizyki PAN, tel. 423-95-84
Sułoszowa 52 - Koło Gospodyń Wiejskich, tel. 389-62-86
Węgrzce 206 - Radio ALFA, tel. 285-87-77, www.radioalfa.pl