Muzea w Dorzeczu Prądnika

| Dzielnice i Gminy | Szkoły i przedszkola | Domy kultury | Muzea |
| Parafie i klasztory | Służba zdrowia | Biblioteki | Straż pożarna | Inne |

 Galeria Fotografii Artystycznej i Dokumentalnej Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego,
        Nafta, Kraków, ul. Lubicz 25, tel./fax 422-28-52
Galeria Fotografii Artystycznej Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego,
        Mała Galeria, Kraków, ul. Lubicz 42, tel. 422-92-72
Galeria Ojcowska, Skała, ul. Kościelna 3, tel. 389-14-81
Izba Regionalna w Bibicach, tel. do Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach:
        tel. 655-10-47
Izba Regionalna, w Szkole Podstawowej nr 2 w Krakowie, ul. Strzelców 5a, tel. 411-24-77
Jaskinia Łokietka, 32-324 Ojców, tel. 389-20-27
Muzeum Historii Fotografii Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego, Kraków,
        ul. Lubicz 25 lok. 542, tel. 422-28-52
Muzeum im. Władysława Szafera Ojcowskiego Parku Narodowego, Ojców 13 tel. 389-20-40
Muzeum Lotnictwa Polskiego, Kraków, al. Jana Pawła II 39, tel./fax 412-78-55
Muzeum Odona Bujwida, Kraków, ul. Lubicz 34, tel. 421-53-29
Muzeum Ogrodnictwa, Kraków, al. 29 Listopada (Akademia Rolnicza)
Muzeum Regionalne PTTK z Izbą Pamięci Powstania Styczniowego, 32-324 Ojców
Muzeum Tadeusza Ostaszewskiego (prywatna galeria rzeźby współczesnej),
        Prądnik Korzkiewski, tel. 419-11-88
Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu, 32-045 Pieskowa Skała, tel. 389-60-04
Pracownia Regionalna, w Szkole Podstawowej nr 2 w Krakowie, ul. Strzelców 5a, tel. 411-24-77
Pracownia Regionalna, w Szkole Podstawowej nr 95 w Krakowie, ul. Wileńska 9, tel. 411-49-34