Placówki oświatowe w Dorzeczu Prądnika

| Dzielnice i Gminy | Szkoły i przedszkola | Domy kultury | Muzea |
| Parafie i klasztory | Służba zdrowia | Biblioteki | Straż pożarna | Inne |

 


PRZEDSZKOLA
SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE
GIMNAZJA
SZKOŁY ŚREDNIE PUBLICZNE SZKOŁY ŚREDNIE NIEPUBLICZNE SZKOŁY ZAWODOWE
SZKOŁY POLICEALNE PUBLICZNE SZKOŁY POLICEALNE NIEPUBLICZNE
SZKOŁY WYŻSZE
 
 
P R Z E D S Z K O L A    P U B L I C Z N E
 
Kraków:
nr     1 – ul. Kopernika 16, tel. 422-61-42
nr     3 – ss. Kanoniczek Ducha Św., ul. Lotnicza 4a, tel. 411-05-40
nr   12 – ul. Miechowity 11, tel. 411-35-02
nr   18 – ul. Duchacka 3, tel. 411-11-07
nr   20 – ul. Ułanów 38, tel. 411-16-78
nr   26 – ss. Serafitek, ul. Żwirki i Wigury 3, tel. 411-01-27
nr   27 – ul. Szafera 2, tel. 411-34-51
nr   29 – Samorządowe, ul. Pigonia 2a, tel. 633-36-17
nr   31 – ul. Śliczna 28, 411-62-31
nr   62 – ul. Prądnicka 72, tel. 633-67-42
nr   65 – Samorządowe (Filia) ul. Powstańców 30a, tel. 411-58-69
nr   65 – Samorządowe, ul. Strzelców 5, tel. 412-78-79
nr   79 – ul. Widok 23, tel. 414-25-76
nr   80 – ul. Kotlarska 5a, tel. 421-57-23
nr   83 – ul. Lekarska 5, tel. 633-02-63
nr 122 – ul. Fiołkowa 13, tel. 411-85-62
nr 123 – ul. Miechowity 4, tel. 411-29-07
nr 124 – ul. Zwycięstwa 22, tel. 411-07-42
nr 139 – ul. gen. Bema 21, tel. 411-05-47
nr 159 – ul. Powstańców 30a, tel. 411-58-69
nr 162 – (Filia) Duchacka 3, tel. 411-11-07
nr 162 – (Filia) Prądzyńskiego 16, tel. 411-86-86
nr 162 – ul. Kazimierza Odnowiciela 4, tel. 411-04-08
nr 165 – Samorządowe (Filia) ul. Zielińska 22, tel. 415-62-83
nr 165 – Samorządowe, ul. Danka 1, tel. 415-25-08
nr 167 – ul. Powstańców 42, tel. 411-13-03
nr 171 – ul. Prądzyńskiego 16, tel. 411-86-86
nr 175 – Samorządowe, ul. Siewna 23c, tel. 412-64-24
nr 178 – Samorządowe, ul. Sudolska 3, tel. 412-71-90
oraz
Skała – Przedszkole Samorządowe, ul. Topolowa 16, tel. 389-10-51
Sułoszowa – Przedszkole Gminne, tel. 389-60-63
Trojanowice – Przedszkole Samorządowe, tel. 285-01-13
Węgrzce – Przedszkole Samorządowe, tel. 285-83-50
Zielonki 95a – Przedszkole Samorządowe, tel. 285-01-20


S Z K O Ł Y    P O D S T A W O W E    P U B L I C Z N E
 
Kraków:
Dąbie: SP 39 – Kraków, ul. Jachowicza 5, tel./fax 411-47-36
Grzegórzki: SP 38 – Kraków, ul. Francesco Nullo 23, tel. 411-64-44
Olsza II: SP 96 – Kraków, ul. Stanisława ze Skalbmierza 7, tel. 411-35-16
Olsza: SP 75 – Kraków, ul. Grochowska 20, tel. 411-29-48
Olsza: SP 8 – Kraków, ul. Wilka Wyrwińskiego 1, tel. 411-11-02
Prądnik Biały: SP 109 – Kraków, ul. Mackiewicza 15, tel. 415-56-66
Prądnik Biały: SP 58 – Kraków, ul. Zielińska 30, tel. 415-13-47
Prądnik Czerwony: SP 2 – Kraków, ul. Strzelców 5a, tel. 411-24-77, www.sp2.krakow.pl
Prądnik Czerwony: SP 60 – Kraków, ul. Kazimierza Odnowiciela 2, tel. 413-35-54
Rakowice: Państwowa Szkoła Muzyczna I st., Kraków, ul. Pilotów 51, tel. 411-49-05
Rakowice: SP 128 – Kraków, ul. Seniorów Lotnictwa 5, tel. 411-05-25
Rakowice: SP 64 – Kraków, ul. Sadzawki 1, tel. 411-15-28
Tonie: SP 67 – Kraków, ul. Kaczorówka 4, tel./fax 415-31-85
Warszawskie: SP 3 – Kraków, ul. Topolowa 22, tel. 421-04-59
Wesoła: SP 131 specjalna – Kraków, ul. Lubomirskiego 21, tel. 421-07-09
Wieczysta: SP 114 – Kraków, ul. Łąkowa 31, tel. 411-02-80
Wiśniowa: SP 95 – Kraków, ul. Wileńska 9, tel. 411-49-34
Witkowice: SP 68 – Kraków, ul. Porzeczkowa 2, tel./fax 415-47-08
oraz
Biały Kościół 32-089, tel. 419-10-16
Bibice 225, 32-087, tel. 285-88-21
Cianowice 32-043, tel. 389-16-80
Czajowice 32-089, tel. 419-30-12
Giebułtów, tel. 419-21-49
Gotkowice 56, 32-048, tel. 389-50-85
Jerzmanowice 366, tel. 389-50-06
Korzkiew 32-088, tel. 285-00-05 w.109
Owczary 32-095, tel. 285-00-05 w.193
Przeginia, tel. 389-80-23
Sąspów 32, tel. 389-50-25
Skała 32-043, ul. Topolowa 25, tel. 389-10-34
Sułoszowa II (SP 1), 32-317, tel. 389-60-25
Sułoszowa III (SP 2), 32-317, tel. 389-60-22
Szczodrkowice 3, 32-043, tel. 389-10-84
Wielka Wieś 37, 32-089, tel. 419-10-13
Wola Kalinowska, 32-045, tel. 389-10-64
Wola Zachariaszowska 32-087, tel. 633-49-11 w.104
Zielonki 616, 32-087, tel. 285-08-66


S Z K O Ł Y    P O D S T A W O W E    N I E P U B L I C Z N E
 
Kraków:
Szkoła Podstawowa Prywatna nr 4, ul. Śniadeckich 12b, tel. 421-53-60
Szkoła Podstawowa Społeczna nr 6, ul. Pachońskiego 8, tel./fax 415-11-35


G I M N A Z J A
 
Kraków:
Gimnazjum nr 5, ul. Wilka-Wyrwińskiego 1, tel. 411-11-02
Gimnazjum nr 7, Zespołu Szkół Ogólnokszt. nr 25, ul. Jachowicza 5, tel./fax 411-47-36
Gimnazjum nr 8, Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20, tel./fax 411-29-48
Gimnazjum nr 9, ul. Kazimierza Odnowiciela 2, tel. 413-35-54
Gimnazjum nr 11, ul. Seniorów Lotnictwa 5, tel. 411-05-25
Gimnazjum nr 13, ul. Mackiewicza 15, tel. 415-56-66
oraz
Michałowice I – Gimnazjum w Michałowicach, tel. 388-50-16


S Z K O Ł Y   Ś R E D N I E    P U B L I C Z N E
 
Kraków:
Liceum Ekonomiczne Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, ul. Rzeźnicza 4, tel. 421-38-44
Liceum Ekonomiczne Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3, ul. Miechowity 6, tel. 411-46-00
Liceum Handlowe dla Dorosłych Zespołu Szkół Handlowych nr 3, ul. Miechowity 6, tel. 411-46-00
Liceum Handlowe Zespołu Szkół Handlowych nr 3, ul. Miechowity 6, tel. 411-47-68
Liceum Ogólnokształcące nr VIII, ul. Grzegórzecka 24, tel. 421-15-71
Liceum Ogólnokształcące nr XIII, ul. Sądowa 4, tel. 411-08-21
Liceum Ogólnokształcące nr XXIII Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9,
        ul. Ułanów 31, tel. 411-05-25
Liceum Ogólnokształcące nr XXIV Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11,
        ul. Wilka-Wyrwińskiego 1, tel. 411-11-02
Liceum Zawodowe Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, ul. Rzeźnicza 4, tel. 421-38-44
Liceum Zawodowe Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, ul. Rzeźnicza 4, tel. 421-38-44
Technikum Ekonomiczne, ul. Miechowity 6, tel. 411-46-00
Technikum Elektryczne Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, ul. Rzeźnicza 4, tel. 421-38-44
Technikum Geologiczne Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, ul. Rzeźnicza 4, tel. 421-38-44
Technikum Handlowe, ul. Miechowity 6, tel. 411-46-00
Technikum Kolejowe dla Dorosłych, ul. Ułanów 3, tel. 411-96-00
Technikum Kolejowe, ul. Ułanów 3, tel. 411-96-00
oraz
Giebułtów:
Technikum Rolnicze Gospodarstwo Rolne, 32-085 Giebułtów, tel. 419-20-07
Zespół Szkół Rolniczych, 32-085 Giebułtów 62, tel. 419-24-61
Liceum Agrobiznesu, Giebułtów 62,tel. 419-20-19
Technikum Rolnicze Zaoczne Zespołu Szkół Rolniczych, Giebułtów 62, tel. 419-20-19
Jerzmanowice:
Gminny Zespół Administr. Szkół, 32-325 Jerzmanowice, tel. 389-50-08
Modlnica:
Technikum Agrobiznesu, tel. 419-24-61
Skała:
Administracja Szkół Gm., ul. Topolowa 25, 32-043 Skała, tel. 389-11-97
Liceum Ogólnokształcące, ul. Langiewicza 8, tel. 389-10-24


S Z K O Ł Y    Ś R E D N I E    N I E P U B L I C Z N E
 
Kraków:
Katolickie Liceum Ogólnokształcące Księży Pijarów, ul. Akacjowa 5, tel. 412-33-63
Orion. Studium Maturalne, ul. Topolowa 13, tel. 421-67-25


S Z K O Ł Y   Z A W O D O W E
 
Kraków:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Młodocianych Pracowników Zespołu Szkół Zawodowych nr 1,
        ul. Rzeźnicza 4, tel. 421-38-44
Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ul. Ułanów 9, tel. 411-76-11
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, ul. Ułanów 9, tel. 411-76-11
Zespół Szkół Zawodowych nr 1, ul. Rzeźnicza 4, tel. 421-53-90
oraz
Modlnica - Zasadnicza Szkoła Zawodowa, tel. 415-13-49


S Z K O Ł Y    P O L I C E A L N E    P U B L I C Z N E
 
Kraków:
Policealne Studium Zawodowe Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3, ul. Miechowity 6, tel. 411-46-00
Szkoła Policealna, ul. Ułanów 9, tel. 411-76-11


S Z K O Ł Y    P O L I C E A L N E    N I E P U B L I C Z N E
 
Kraków:
"Bakałarz" Policealne Studium Zawodowe. Szkoła Księgowych i Sekretarek,
         ul. Lubomirskiego 21, tel./fax 421-03-85
"Bodyguard" Studium Detektywów i Pracowników Ochrony,
        ul. Topolowa 13, tel. 422-30-68
Policealne Niepubliczne Centrum Zawodowe,
        ul. Kasprowicza 32, tel. 413-82-50
Policealne Studium Detektywów i Pracowników Ochrony,
        ul. Śniadeckich 12b, tel./fax 658-64-07
Policealne Studium Informatyki Szkoły Informatyki Akademii Ekonomicznej,
        ul. Rakowicka 27, tel. 616-72-65
Pomaturalna Szkoła Technik Biurowych,
        ul. Warszawska 4, tel. 422-60-95


S Z K O Ł Y    W Y Ż S Z E
 
Kraków:
Akademia Ekonomiczna, Kraków, ul. Rakowicka 27, tel. 616-72-00
Akademia Rolnicza, Kraków, tel. 411-91-44
         Wydział Leśny, al. 29 Listopada 46
         Wydział Ogrodniczy, al. 29 Listopada 54
         Wydział Technologii Żywności, al. 29 Listopada 46
         Centrum Kongresowe, al. 29 Listopada 48, tel. 411-86-88