Służba zdrowia w Dorzeczu Prądnika

| Dzielnice i Gminy | Szkoły i przedszkola | Domy kultury | Muzea |
| Parafie i klasztory | Służba zdrowia | Biblioteki | Straż pożarna | Inne |

 


Szpitale  Przychodnie  Pogotowie 999  Pomoc społeczna

S Z P I T A L E

Kraków:
I Klinika Chirurgii Gastroenetrologicznej, ul. Kopernika 40, tel. 421-29-22
I Klinika Chorób Wewnętrznych, ul. Śniadeckich 10, tel. 421-11-64
I Klinika Kardiologii, ul. Kopernika 17, tel. 421-37-32
II Klinika Chirurgii Ogólnej, ul. Kopernika 41, tel. 421-36-71
II Klinika Kardiologii, il. Kopernika 17, tel. 421-40-29
Katedra i Klinika Okulistyki, ul. Kopernika 38, tel. 421-42-30
Klinika Chorób Metabolicznych, ul. Kopernika 15, tel. 421-83-41
Klinika Chorób Zakaźnych, ul. Śniadeckich 5, tel. 421-38-91
Klinika Dermatologii, ul. Kopernika 19, tel. 421-36-14
Klinika Endokrynologii, ul. Kopernika 17, tel. 421-40-54
Klinika Hematologii, ul. Kopernika 17, tel. 421-36-93
Klinika Nefrologii, ul. Kopernika 15, 422-64-08
Klinika Ortopedii, ul. Kopernika 19, te. 421-40-46
Klinika Otolaryngologii, ul. Śniadeckich 2, tel. 421-00-38
Klinika Psychiatrii, ul. Kopernika 21a, tel. 421-52-77
Klinika Urologii, ul. Grzegórzecka 18, 421-08-30
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, tel. 614-20-00
Szpital Uniwersytecki, ul. Strzelecka 3/5, tel. 618-81-00
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, ul. Strzelecka 2/4, tel. 421-13-44
Wojewódzki Szpital Okulistyczny, ul. Dożynkowa 61, tel. 415-64-44
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. G. Narutowicza, ul. Prądnicka 35/37, tel. 634-01-00
Zespół Klinik Ginekologii i Położnictwa, ul. Kopernika 23, tel. 421-45-00

P R Z Y C H O D N I E

Kraków:
Centrum Leczenia Padaczki i Migreny SC, ul. Kielecka 25, tel. 294-16-16
Krakowskie Centrum Osteoporozy, ul. Kopernika 32, tel. 430-31-62
Międzyszkolne Centrum Stomatologii Dziecięcej, ul. Siewna 23d, tel. 415-11-00
NZOZ "Bałtycka" Sp. z o.o. ul. Bałtycka 3, tel. 415-31-00
NZOZ "Bałtycka" Centrum Stmatologii, ul. Bałtycka 3, tel. 415-95-05
NZOZ "Biały Prądnik" Sp. z o.o. ul. Bałtycka 3, tel. 415-32-42
NZOZ "Fizjo-Med 2" Rehabilitacja, ul. Bałtycka 3, tel. 415-04-34
NZOZ "Grzegórzki" Gabinety Specjalistyczne Sp. z o.o. al. Pokoju 4, tel. 412-93-65
NZOZ "Olsza II - Med", ul.Radomska 36, tel.411-26-44
NZOZ Perceptio Sp. z o.o. ul. Strzelców 15 tel. 417-34-51
NZOZ Praktimed Sp. z o.o. ul. Strzelców 15 tel. 411-41-24
NZOZ Sigma-Med, ul. Pachońskiego 12, tel. 415-93-30
NZOZ "Przychodnia Zdrowia Kobiet" SC, ul. Strzelców 15, tel. 411-01-52
NZOZ Centrum Promocji Zdrowia Sp. z o.o. al. Pokoju 2, tel 411-66-87
NZOZ "Ugorek" Sp. z o.o., ul. Ułanów 29a, tel.417-31-34
NZOZ "Krakmed" Spółka Lekarzy Spec. Sp. z o.o., ul. Ułanów 29a, tel. 417-33-06
NZOZ "Krak-Medyk" Sp. z o.o., ul. Ułanów 29, tel. 411-71-68
Ośrodek Leczenia Zaburzeń Seksualnych, Uzależnień i Depresji "Pro Vita", ul. Majora 5/1, tel. 413-80-47
Poradnia Stomatologiczna, ul. Strzelców 15, tel. 413-79-91
Przychodnia Lekarska, ul. Olszańska 5, tel. 412-98-99
Przychodnia Ogólna, ul. Śniadeckich 16, tel. 424-77-32
Przychodnia Ordynatorów "Skolmed", al. Beliny Prażmowskiego 26b, tel. 411-88-03
Przychodnia Pracownicza Dyrekcji Okręgu Poczty, ul. Grochowska 2, tel. 423-90-98
Przychodnia Rejonowa Akademii Ekonomicznej, ul. Rakowicka 16, tel. 293-54-70
Przychodnia przy Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym, ul. Dożynkowa 61, tel. 633-94-44
Stomatologiczna Spółdzielnia Pracy "Dentystyka", ul. Kielecka 7a, tel. 411-95-44
Uniwerytecka Klinika Stomatologiczna, Samodzielny Publiczny ZOZ, ul. Montelupich 4, tel. 632-83-83
Wojewódzka Przychodnia Przeciwgruźlicza i Chorób Płuc, ul. Białoprądnicka 8, tel. 415-81-41

Batowice - NZOZ, Batowice 98, tel.285-94-17
Batowice - Przychodnia Stomatologiczna, Batowice 98, tel. 681-14-75
Bębło - NZOZ, Bębło 85, tel.419-30-99
Cianowice - Lekarz Rodzinny, tel. 389-10-13
Iwanowice - NZOZ, Iwanowice Dworskie 68, tel. 388-43-99
Jerzmanowice - Ośrodek Zdrowia, tel. 389-50-09
Michałowice - Ośrodek Zdrowia, tel. 388-51-99
Przeginia - NZOZ Przeginia 371, tel. 389-80-17
Skała - NZOZ Rynek 8, tel. 389-27-97
Skała - Przychodnia Rejonowa, ul. Słomnicka 69, tel. 389-10-05
Sułoszowa I - Ośrodek Zdrowia, tel. 389-60-54
Szyce NZOZ Szyce 65, tel. 419-20-10
Węgrzce - Ośrodek Zdrowia, tel. 285-88-39
Wielka Wieś 206 - Ośrodek Zdrowia, tel. 419-10-64
Zielonki - Ośrodek Zdrowia, tel. 285-01-12
Zielonki 189 - Lekarz Rodzinny, tel. 285-00-14
Zielonki 189 - Ośrodek Zdrowia, tel. 285-01-12

P O G O T O W I E   R A T U N K O W E  999

Kraków - Pogotowie Stomatologiczne, ul. Mogilska 121, tel. 413-04-66
Jerzmanowice 372A - Pogotowie Ratunkowe, tel. 389-50-99
Skała - Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Oddz. 4, ul. Krakowska 38, tel. 389-29-99
Skała - Pogotowie Ratunkowe, ul. Krakowska 38, tel. 389-19-99

P O M O C   S P O Ł E C Z N A

Kraków:
Dom Pomocy Społecznej nr 4, ul. Sudolska 7, tel. 412-64-32
Dom Pomocy Społecznej Seniora Naftowca, ul. Kluzeka 6, tel. 415-25-92
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2, ul. Kielecka 20, tel. 411-00-50
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 3, ul. Korczaka 4, tel. 416-15-60
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 5, ul. Nad Sudołem 32, tel. 415-54-14
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nr 1, ul. Rogozińskiego 5, tel. 411-85-24
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nr 2 Rejon ul. Bałtycka 3, tel. 415-80-97
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nr 2, Rejon Pachońskiego 12, tel. 415-81-02
Przychodnia lekarska dla bezdomnych, ul. Radziwiłłowska 1, tel. 411-62-88
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Radziwiłłowska 1, tel. 422-06-36

Batowice 1 - Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Chorych, tel. 411-41-34
Iwanowice - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 388-41-22
Jerzmanowice 364 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 389-50-71
Michałowice I 100 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 388-50-72
Ojców - Dom Opieki Społecznej Braci Albertynów, tel. 389-20-25
Ojców 64 - Dom Pomocy Społecznej, tel. 389-29-08
Owczary - Dom Pomocy Społecznej dla Osób Upośledzonych, tel. 285-00-86
Skała - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mydlarska 2, tel. 389-14-37
Sułoszowa I 80 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 389-60-29
Wielka Wieś 206 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 419-10-12
Zielonki - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 285-01-64