Galeria foto

Osoby | Obiekty | Galeria foto |
 
B I A Ł Y   K O Ś C I Ó Ł D O L I N A   S Ą S P O W S K A
Kościół parafialny Potok Sąspówka wiosną
G I E B U Ł T Ó W J E R Z M A N O W I C E
Kościół parafialny św. Idziego Zabytkowa dzwonnica Nieczynny wapiennik przy szosie olkuskiej
O J C Ó W
Igła Deotymy Zamek Kazimierzowski na Górze Zamkowej Willa Jadwiga - siedziba dyrekcji Ojcowskiego Parku Narodowego
Widok znad Rękawicy Kaplica "Na Wodzie" Hotel pod Kazimierzem Prądnik Ojcowski: Szlak Orlich Gniazd nad rzeką Prądnik
O L S Z A P Ę K O W I C E
Dworek Potockich Fort
P R Ą D N I K    B I A Ł Y
Dworek Białoprądnicki Zajazd Kościuszkowski (1999 r.) Zajazd Kościuszkowski po pożarach (2000 r.)
Ogrodzenie Dworku Białoprądnickiego  Kapliczka przy ul. Białoprądnickiej Pozostałość po starym młynie (2001r.) Stary młyn przy ul. Górnickiego Park im. T. Kościuszki
Klasztor oo. Karmelitów przy ul. Glogera Kościół parafialny NMP Matki Kościoła przy ul. Pasteura Klasztor Sióstr Duszy Chrystusowej przy ul. Matki Tajber
Budynek byłej szkoły i pogotowia ratunkowego przy ul. Białoprądnickiej Dworek kpt. Kukli nad Młynówką Dominikańską Wizerunek Chrystusa "promieniującego" w klasztorze Sióstr Duszy Chrystusowej
Plac Imbramowski przy ul. Opolskiej Mosto-wiadukt nad ul. Opolską Okrąglak przy ul. Bocianiej
Sudół pomiędzy ulicami Opolską i Nad Sudołem Most nad Sudołem przy skrzyżowaniu ulic Opolskiej i Prądnickiej
P R Ą D N I K    C Z E R W O N Y
Klasztor ss. Albertynek przy ul. Woronicza Tablica przy wejściu do klasztoru ss. Albertynek Zabytkowy spichlerz przy klasztorze ss. Albertynek
Kościół Ecce Homo przy ul. Woronicza Wnętrze kościoła Ecce Homo Obraz "Ecce Homo"
Pierwszy kościół P.J. Dobrego Pasterza Kościół P.J. Dobrego Pasterza Kościół św. Jana Chrzciciela przy ul. Dobrego Pasterza Kaplica św. Jana Chrzciciela przy ul. Dobrego Pasterza
Dworek Dettloffów Anna Dettloff przy dworku rodzinnym W ogrodzie Dettloffów Ruiny dworku Dettloffów przy ul. Wileńskiej 5 (2000 r.)
2-piętrowa szkoła powszechna w Prądniku Czerwonym Procesja Bożego Ciała (prowadzi ks. A. Bajer; na pierwszym planie I. Baran) Stary młyn dominikański przy ul. Kaczary
Park Wodny przy ul. Dobrego Pasterza Zjeżdżalnie Parku Wodnego przy ul. Dobrego Pasterza Multikino przy ul. Dobrego Pasterza
Budynek byłego TOS-u przy skrzyżowaniu ul. Opolskiej i 29 Listopada (1999 r.) Budynek Budostalu przy Rondzie Polsadu Wylot ul. Kaczary na ul. Lublańską (2000 r.)
Estakada nad ul. 29 Listopada (oddana do użytku w 2001)
P R Ą D N I K    K O R Z K I E W S K I R A K O W I C E
Klasztor ss. Jadwiżanek (potem x.x. Zmartwychwstańców) Kościół parafialny p.w. Imienia Maryi przy ul. Sadzawki Pozostałość po hangarze na lotnisku Rakowickim
S M A R D Z O W I C E T O N I E
Kościół parafialny MB Różańcowej Kościół parafialny św. Stanisława Biskupa Schron w pobliżu Czerwonego Mostu
W I E C Z Y S T A
Kościół parafialny MB Ostrobramskiej Kościół parafialny od strony stadionu KS "Wieczysta" Zakłady Młynarskie od strony ul. Mogilskiej Stara zabudowa
Z I E L O N K I
Kościół parafialny Ołtarz główny Kapliczka Kapliczka
Plebania Gmina Szkoła podstawowa