strona główna
geografia
historia
kultura i sztuka
sport
turystyka
instytucje
leksykon
T U R Y S T Y K A

Nie każdy globtroter uwierzy, że po terenie dorzecza Prądnika można chodzić na wycieczki piesze niemal równie atrakcyjne, co tatrzańskie czy mazurskie. Oczywiście jeżeli atrakcyjność będzie mierzona nie tylko różnicą wysokości wzniesień, czy ilością przebytych kilometrów. Walory turystyczno-krajobrazowe terenu można też dostrzec z siodełka roweru, przy użyciu którego w krótkim czasie i bez nadludzkiego wysiłku dojedziemy do najpiękniejszych prądnickich zakątków. Perełką jest tu oczywiście Ojcowski Park Narodowy.